Ako môže súkromný detektív obstarať dôkazy

Preverenie osoby a potreba dôkazov

Objednali ste si služby súkromného detektíva, prebehlo preverenie osoby a do rúk sa vám dostali požadované informácie. Ak vám išlo iba o poznanie pravdy, potom môžete detektívne služby pokojne ukončiť. Pokiaľ však potrebujete zistené informácie podložiť dôkazmi, práca súkromného detektíva zvyčajne pokračuje ďalej.


Vytváranie obrazových záznamov

Jedným zo základných spôsobov ako sa dá zistená skutočnosť dokázať, je fotografia záujmovej osoby.

Pokiaľ sme mali za úlohu zistiť bydlisko, môžeme osobu vyfotiť ako do domu pravidelne vchádza, vychádza, nosí nákup alebo preberá poštu. Obstarávanie dôkazov vo forme fotografií sa dá obdobne použiť aj na preukázanie zamestnania, vzťahov, predstierania zdravotných problémov, používania motorového vozidla a tak ďalej. Fotka je jednoducho najúčinnejší dôkaz.


Zachytenie komunikácie

Ďalším dôkazom môže byť komunikácia s danou osobou. Napríklad potrebujeme dokázať vykonávanie živnosti alebo práce, tak si necháme vypracovať cenovú ponuku, dopytujeme služby, prípadne sa zaujímame o predávaný produkt. Výsledným dôkazom je kópia emailovej komunikácie, nahratý telefonát alebo nahrávka rozhovoru.


Obstaranie listinných dôkazov

Dôkazy vo forme listín sa väčšinou ťažšie obstarávajú, ale ich dôkazná hodnota býva veľakrát vyššia ako pri použití iných dôkazov. Príkladom môže byť napríklad starý rozvrh služieb, ak chceme dokázať výkon zamestnania určitej osoby. Nielenže bude obsahovať dátumy, ale aj zoznam svedkov (kolegov, vedúceho), ktorí by mohli dokazované skutočnosti potvrdiť.


Vytvorenie zoznamu svedkov

Nájsť ľudí, ktorí budú ochotní dosvedčiť určitú informáciu o osobe, by mohlo nájsť uplatnenie najmä pri dokazovaní diania v minulosti, keď je prípad poznačený nedostatkom iných dôkazov.


Súkromný detektív má pri svojej práci k dispozícii rôzne postupy, aby sa k týmto dôkazom vedel dopracovať. Dôležité sú hlavne skúsenosti, aby vedel zhodnotiť, ktorá metóda bude pre riešenie prípadu najefektívnejšia.


V prípade záujmu o vykonanie previerky osoby a následné zabezpečenie dôkazového materiálu nás môžete kontaktovať prostredníctvom nášho dopytového formulára.


<< predchádzajúci článok AKO OBJEDNAŤ SLUŽBY SÚKROMNÉHO DETEKTÍVA


                                                                           nasledujúci článok KTORÉ PRÍPADY SÚKROMNÝ DETEKTÍV NEROBÍ? >>