Cena súkromného detektíva za preverenie osoby

Základom je prehľadný cenník

Prehľadné ceny detektívnych služieb sú jednou z našich priorít a preto sme sa snažili vytvoriť jednoduchý cenník.

Previerky osôb robíme v rozsahu troch základných balíkov a to v balíku STARTER, ktorý je zameraný na zistenie jednej, konkrétnej informácie o záujmovej osobe, rozsiahle preverenie balíku PROFI, kedy sa zameriavame na získanie všetkých dostupných informácií a balíku ULTRA, kedy je preverovanie osoby podporené aj intenzívnou prácou súkromného detektíva v teréne. Balík ULTRA predstavuje najvyššiu formu previerky osoby a je ním možné získať aj ťažko prístupné informácie.

Pokiaľ má klient záujem o obstaranie hmatateľných dôkazov, vytvorenie záznamov, sledovanie osoby alebo prácu v rizikovej oblasti, cena za detektívne služby sa stanovuje individuálne.


Záloha a odmena za dodanie informácií

Cena za služby súkromného detetíva je v našej firme už roky rozdelovaná na zálohu a odmenu za úspešné vyriešenie prípadu. 

Výsledok detektívnej služby je závislý na mnohých faktoroch a nie vždy je možné garantovať, že sa podarí získať informácie, ktoré klient žiada. 

V prípade neúspechu, založeného na objektívnych skutočnostiach, sme tak bežne od klienta nevyžadovali plnú platbu.

Previerky osôb máme rovnako rozdelené na platbu zálohy a odmenu za dodanie požadovaných informácií.

Je to tiež ústretový krok pre nových klientov, ktorí našu prácu ešte nepoznajú, aby nemuseli platiť plnú sumu hneď na začiatku.


Súčasný cenník detektívnych služieb zameraných na preverovanie osôb:

Cena za jedného detektíva je 12€/hodinu a 0,40€/kilometer + odmena za vyriešenie prípadu.

STARTER – získanie konkrétnej informácie, výška odmeny 100€

PROFI – získanie všetkých dostupných informácií, výška odmeny 200€

ULTRA – získavanie ťažko prístupných informácií, výška odmeny sa stanovuje individuálne, min. 300€. 

.

Pokiaľ vás naša ponuka zaujala a máte pocit, že súkromný detektív je tou správnou cestou na preverenie osoby, potom nás môžete priamo kontaktovať cez náš dopytový formulár.


<< predchádzajúci článok SÚKROMNÝ DETEKTÍV NA PREVEROVANIE OSÔB


                                                                                             Ako objednať služby súkromného detektíva nasledujúci článok >>